Likvidácia ploštice postelnej

Ploštica posteľná je nepríjemnosťou, ktorá sa rozšírila už aj v našich končinách. Ide o hmyz, ktorý parazituje na ľudskom tele, sosaním krvi. Nasýtené môžu mať veľkosť až okolo 1 centimetra. Plošticesú nočným tvorom, ktorý útočí na ľudí v dobe spánku. Na likvidáciu ploštice posteľnej máme vyvinutý vlastný postup, ktorý je maximálne účinný.