FOTOGRAFIE ZO ZÁKROKOV

V tejto sekcii budú uverejňované  fotografie zo zákrokov našej firmy.

 

Čistenie  veže diecézneho kostola v Žiline od holubieho trusu a nasledná likvidácia v spaľovni. Množstvo vriec 350ks celková váha 3300kg.

Monitorovanie priestorov v potravinárskej prevádzke pomocou fotopasce.  Odstránenie konštrukčných nedostatkov a následná deratizácia .

Celopošná deratizácia mesta

Ploštica posteľná problém nového milénia (vytvorili sme si vlastné postupy ,,úspešné,,)

Deratizácia ako nemá vyzerať (žial aj taký sa medzi nami asanármi nájdu:( )

Deratizácia vykonávaná našou firmou

Dezinfekcia naša spoločnost vykonáva túto službu na profesionálnej úrovni (ulv a elektrostatickou technológiou)

Dezinsekcia (malá ukážka našej techniky)

Maľovanie- zaoberáme sa hlavne protiplesňovou ochranou stien a priestorov, vykonávame aj merania vlhkosti a rosného bodu.