-dezinfekcia (dekontaminácia) pri výskyte korona vírusu

-dekontaminácia priestorov pri výskyte VNN

-dezinfekcia (dekontaminácia) pri výskyte  pandémie

dezinfekcia priestorov nemocníc : príjem, očistná miestnosť, infekčné oddelenie alebo operačné sály a pod.

-dezinfekcia verejných priestorov (verejných hromadných prostriedkov)

-aplikácie ULV metodou (zahmlievaním)

-aplikácie pomocou elektrostatických zariadení