bytové spoločenstvá

Vážené spoločenstvo bytov a NP, dovoľte aby sme sa predstavili a ponúkli naše profesionálne služby v oblasti regulácie živočíšnych škodcov – deratizácia.
Pri výkon deratizácie používame 2 typy nástrahy, ktoré sú umiestňované výhradne v uzavretých uzamykacích staničkách.
1. Muskil Pasta – červená pasta v papierovom obale, táto nástraha obsahuje okrem účinnej latky aj látku spôsobujúcu mumifikáciu, čo znamená, že hlodavec po uhynutí sa nerozkladá ( nesmrdí ) , ale je mumifikovaný (vysušený). Táto nástraha je zásadne umiestňovaná v suchých exteriéroch a interiéroch len v uzavretých staničkách, čím nie je voľne ložená a nie je ľuďom a zvieratám dostupná.
2. Gardentop BB voskové bloky – nástraha vo forme červených voskových extrudovaných blokov. Táto nástraha je umiestňovaná len v uzavretých staničkách , umiestňovaná alebo zatláčaná do nory hlodavca a tým nie je ľuďom a zvieratám dostupná.
Naša spoločnosť zásadne nepoužíva nástrahy vo forme granúl alebo rôznych sypaných zmesí umiestnených v plastových miskách , táckach a podobne !!!

Deratizačné nástrahy sú vkladané do uzavretých uzamykacích deratizačných staničiek,
ku ktorým nemajú voľný prístup nežiaduce osoby ( deti )
a necielené zvieratá ( pes, mačka ).
V cene je do interiéru zahrnutá deratizačná nástraha Muskil pasta (nástraha vo forme červenej pasty) a prenájom uzamykacích deratizačných staničiek, do exteriéru ( okolie bytovky ) nástraha vo forme voskového bloku.
V prípade Vášho záujmu o profesionálnu deratizáciu neváhajte kontaktovať našu spoločnosť
alebo správcu svojho bytového domu o zmenu svojho poskytovateľa deratizácie.